Alfasys

Vytvořte si líné podzimní odpoledne

Známe to všichni. Venku je sychravo, my si toho však nemáme příliš čas všimnout, protože seznam povinností se vteřinu od vteřiny mění. Lítáme jak namydlený blesk, ale ten obrovský červený vykřičník, který nám bliká v hlavě ne a ne zmizet. To je přesně ta chvíle, kdy je potřeba se zastavit a odpočinout si. Hezky popořádku. Vezměte […]

Zatápění hnědouhelných dolů

Problém co s vytěženými povrchovými doly řeší především v Krušnohorské pánvi. Možností je hned několik. Je možné ponechat přírodu, aby se sama postarala a nechat postupně lom zarůst vegetací. Toto řešení, ač finančně nejméně nákladné, se prakticky nepoužívá. Je to z toho důvodu, že je reálné nebezpečí zanesení prostoru cizími invazivními druhy místo žádoucích místních.   Další možností […]